top of page

Presse

Vårt Oslo: En gammel trikotasjefabrikk i Kjølberggata på Tøyen blir en «coworking space» for små firmaer

29. desember 2018

Næringseiendom: Factory Tøyen (NO)

18. desember 2018

Estate: The Devil Is In The Detail (NO)

12. desember 2018

bottom of page