top of page

Aktuelle Prosjekter

Factory Tøyen

Kjølberggata 21, Tøyen, Oslo

Den gamle syfabrikken omdøpes Factory Tøyen, og Oslos nye kreative knutepunkt knytes nå. Ett initiativ av gangen. 

Taket i den gamle syfabrikken på Tøyen er fortsatt høyt. Både fysisk og metaforisk. Men den fylles ikke lengre av fabrikkstøy og maskinelle rytmer. Fra 1913 sto syfabrikken på Tøyen igjennom tiår med fabrikkvirkomhet. Dag ut og dag inn med innstempling, brutale rutiner, maskinell rytme, repetisjon, høy produksjon, utstempling. I dag er arbeiderne borte og pipa er slukket. Igjen står bygget som et urokkelig monument for norsk industri. En refleksjon av bydelen, en ikonisk profil.

Nå byttes fabrikkmaskinene ut med designere. Samlebåndene byttes med restaurantkjøkken. Pauserommene fylles med tegnebord, lagrene med tappekraner, og to tusen kvadratmeter åpnes for et medlemsbasert coworking space som skal huse innovative individer på tvers av fagfelt.

www.factorytoyen.com

bottom of page